top of page
IMG_0631.jpg

Systemisk Naturcoaching

Alle har behov for et fortroligt samtalerum, hvor man kan drøfte drømme, ambitioner, bekymringer eller planer og sætte retning for handling. En coachsamtale kan foregå hvor som helst, men rammen har en væsentlig indflydelse på det samtalerum vi sammen etablerer.

Naturcoaching er mere end walk and talk! 

1:1 Coaching

Det er professionel coaching, hvor naturen er ramme, inspiration og tredie samtalepartner i coachingen. 

Den systemisk anerkendende coach arbejder med nysgerrighed og åbne spørgsmål, søgende efter de styrker som du har, for at du kan lægge en plan for dine ønsker.

Coachen har ikke løsningen, men hjælper dig til at du finde din løsning.

Hvordan?

Min opgave er at holde et struktureret, fremadrettet rum for din udvikling!

Samtalen indeholder altid de samme coachfaglige elementer uanset om vi er ude eller inde. Vi aftaler sted og tidsramme for samtalen på forhånd. Som coach er min opgave at udforske de styrker du har i din fortid, dit netværk og dig selv, der giver mulighed for at designe en fremadrette plan, for at nå dit mål. 

Ledercoaching

Jesper Michelsen/Naturcoaching tilbyder ledelsescoaching eller sparring.

Der kan være flere indgange til en samtale med dig, og sammen finder vi den rigtige.

 

Ledelsesopgaven er ikke en jakke du kan tage på dig. Lederen får det til at ske, der ellers ikke ville ske. 

Lederens opgave er at skabe rammen omkring det nødvendige.

Lederens ambition er at tænde lys for andre.

 

Vejen til stærkere ledelse er et personligt fokus, hvor man som  leder arbejder på at få sine medarbejderes lys til at skinne stærkere. Det kræver selvindsigt og selvkontakt at være en god leder.

Træn derfor dit refleksive øje, for højere bevidsthed om dine handlinger og træf bedre beslutninger.

Hvordan?

Samtalen indeholder altid de samme coachfaglige elementer uanset om vi er ude eller inde. Vi mødes efter aftale og har afsat op til 2 timer til samtalen. Som coach er min opgave at udforske de styrker du har i din fortid, dit netværk og dig selv, der giver mulighed for at designe en fremadrette plan, for at nå dit mål. 

Der kan ikke bookes decidere forløb, men vi aftaler efter samtalen om det giver mening for dig, at mødes igen.

Cover 1.jpg

Hvorfor vil mit barn ikke i skole?

Alle har behov for at blive set, hørt og anerkendt og børn har behov for at opleve at høre til. Det har deres forældre i øvrigt også.

 

Det er udgangspunktet for arbejdet med børn og unge, der ikke trives i deres skole, eller institution. 

Skal det lykkes at få dit barn til at føle dette, er det nødvendigt at se på hele det system, som barnet er en del af i sit liv. Her kan du få hjælp til at skabe overblik, finde liv og definere nye veje.

Udgangspunktet er ikke at nogen gør noget forkert, men at alle gerne vil gøre tingene rigtigt. Alle gør det der giver mening for dem selv, det er bare ikke altid at meningen er hensigtsmæssig for andre. 

Der er ikke en enkel, skematiseret vej tilbage til skoleglæden. Men en start er en samtale, der får dig til at føle at du ikke står alene, en samtale der giver liv til ambitionen. 

Min baggrund for at skabe denne samtale, kommer fra 25 års erfaring med det system der får børn - og forældre - til at trives.

Hvordan?

Jeg taler altid med forældrene først og ud fra denne samtale lægges en plan for hvem vi skal have i tale for at lykkes. Det kan være bestemte voksne, skole, fritidsinteresser eller andre. Dernæst holder jeg samtale med barnet. 

Målet er at finde de styrker omkring barnet der sætter det i stand til at tro på at lykkes og støtte barnet/den unge i opgaven.

KONTAKT COACHING
bottom of page