FUNDAMENT

Der er mange virkeligheder,

min kan være en anden

                                                      Anerkendende tænkning

Indhold

  • Den Systemisk Anerkendende Coach

  • Mindfullness - samtalen med dig selv

  • Arbejde i naturen - natursyn

  • Ledelse

  • Teamudvikling

  • Litteratur og inspiration

Den systemisk anerkendende coach, arbejder ud fra nøglefærdigheder, som beskrevet i certificeringen af uddannelsen fra Københavns Professionshøjskole (Metropol). 

Den uddannede coach har gennemført en uddannelse der giver certificering efter standarder for International Coach Federation. 

Det vil i fire hovedtræk betyde at coachen:

- sætter rammen for samtalen og overholder etiske guidelines for denne, blandt andet

fortrolighed og henvisning til terapi, hvis dette måtte være nødvendigt.

- skaber relationen, der fremmer samtalens formål og optræder med nærvær i denne.

- bruger effektiv kommunikation, med kraftfulde spørgsmål og som udgangspunkt

afstår fra egne holdninger til opgaven, for at støtte fokuspersonen i at

finde sin egen vej.

- har en stor værktøjskasse, der hjælper fokuspersonen med at skabe design af

handlinger, der afstikker vejen mod udvikling. Den uddannede coach arbejder for en

samtale der giver udbytte, mening og retning for fokuspersonen, så denne går beriget

fra samtalen med handlekraft og muligheder.

 

Mindfullness og veje til personlig indsigt er væsentlig. Man kan sige at Mindfullness er

samtalen med dig selv. Min personlige opdagelse både i jobbet som leder, men også

i mit private liv, er at jo mere opmærksom du er på dig selv og det der skér i dig i

situationen, jo mere hensigtsmæssige bliver dine beslutninger. 

Det er derfor væsentligt at træne mindfullness. Jeg kombinerer gerne coachingen med

mindfull øvelser og har flere veje til at arbejde med denne. Det kan være traditionelle meditationsøvelser, men også Qi Gong har betydet meget for mig. 

Naturen har i mange år betydet meget for mig og de sidste 30 år, har jeg arbejdet i naturen både personligt og erhvervsmæssigt. Jeg har arbejdet med at kombinere coaching og mindfullnessøvelser med oplevelser og tilstedeværelse i naturen. Således har jeg arbejdet med vinterbadning og åndedrætstræning. Vinterbadning har for tiden en eksplosiv vækst i offentligheden, men min tilgang til den er en anden. For mig handler det om søgen i det indadvendte fokus på åndedrættet og kroppens reaktioner, for at føle tilstedeværelse. Jeg arbejder gerne med en kombination af vandringer i mørke og vinterbadning. Læs evt. mere på FB gruppen Vinterbadning i mørket i Avnsø

Jeg er inspireret af Shrinrin Yoku - Skovbadning i mit arbejde, men også i de ritualer der gennem tiden har forbundet os, som mennesker til naturen. Det kan være at holde mørkning eller sidde ude i natten.

Endelig er og har jeg altid været friluftsmenneske både privat, professionel og som foreningsmenneske og har stor erfaring i at være i naturen, på naturen og turdeltagernes præmisser, for at skabe den gode oplevelse.

Om noget har jeg arbejdet med Ledelse i mit liv. Jeg har været leder i folkeskolen i 14 år og har gennemført mange af de klassiske lederuddannelser, samt været udfordret i alt fra økonomiansvar til personaleledelse. Den væsentligste historie jeg har at fortælle, er at det er fra det øjeblik at jeg retter blikket indad med et refleksivt øje, jeg for alvor begynder at trives og træffe bæredygtige beslutninger. 

Således er lederens dyder: Mod, selvrefleksion, retfærdighedssans og visdom. 

Lederens vigtigste redskaber er Lytteevne, tydelighed og respekt for forskellige syn på virkeligheden. 

I arbejdet med at virkelig at integrere dette, har den systemisk anerkendende tænkning, men også NLP tænkningens samspil mellem sindet, vores sprog og vore handlinger, betydet et nyt syn på lederrollen.

NLP har betydet en stærkere bevidsthed under pres - og ledere ER under pres.

At være leder har for mig handlet om at arbejde med teams og teamudvikling. Her har jeg haft gavn af den anerkendende tænknings grundantagelser:

- det vi giver opmærksomhed giver vi liv (Rosenthal)

- sproget skaber virkeligheden (Wittgenstein)

- der er mange virkeligeheder, min kan være en anden

- der er altid noget der virker

- bag ethvert problem ligger en frusteret drøm (Peter Lang) , har nok haft den væsentligste effekt i mit arbejde med at møde andre mennesker som leder. Frit oversat betyder det at mennesket er et meningssøgende individid og handler som det gør, fordi det giver mening for vedkommende. Når du møder et menneske, med den grundantagelse, møder du det med nysgerrighed og åbenhed. På det grundlag er det lettere sammen at træffe gode beslutninger.

Men jeg er også kun et menneske og reagerer på det jeg oplever, men min oplevelse er at det er væsentligt for en leder at have en fortrolig samtaleperson der ikke er en del af den nære lederopgave, der kan facilitere, at man stille spørgsmål til sin egen ledelsesstil. 

 

Litteratur der er min inspiration og måske kunne være det for din (under konstant udvidelse)

- Coaching - samtalekunst

   "Livgivende samtaler og relationer" af Lars Borgmann og Michael Stig Ørbech. Forlag Hans Reitzel 2010.

"Hvad er demokrati?"  af Hal Koch

- Meditation

"meditation for begyndere" af Jack Kornfield. Forlaget Borgen 

- Mening

"Psykologi og Eksistens"  af Viktor E. Frankl.  1946. Forlaget Gyldendal

- Natursyn

"Jorden Synger"  af Annette Høst (eget forlag) 2014

- Ledelse

Emotions Fokuseret Ledelse og menneskesyn:

https://eft-instituttet.dk/om-eft-instituttet/emotions-fokuseret-terapi/menneskesyn/

1/3

JESPER MICHELSEN

NATURCOACHING