Hvorfor vil mit barn ikke i skole?

Alle har behov for at blive set, hørt og anerkendt og børn har behov for at opleve at høre til. Det har deres forældre i øvrigt også.

 

Det er udgangspunktet for arbejdet med børn og unge, der ikke trives i deres skole, eller institution. 

Skal det lykkes at få dit barn til at føle dette, er det nødvendigt at se på hele det system, som barnet er en del af i sit liv. Her kan du få hjælp til at skabe overblik, finde liv og definere nye veje.

Udgangspunktet er ikke at nogen gør noget forkert, men at alle gerne vil gøre tingene rigtigt. Alle gør det der giver mening for dem selv, det er bare ikke altid at meningen er hensigtsmæssig for andre. 

Der er ikke en enkel, skematiseret vej tilbage til skoleglæden. Men en start er en samtale, der får dig til at føle at du ikke står alene, en samtale der giver liv til ambitionen. 

Min baggrund for at skabe denne samtale, kommer fra 25 års erfaring med det system der får børn - og forældre til at trives.

Cover 3.jpg

Hvordan?

Jeg taler altid med forældrene først og ud fra denne samtale lægges en plan for hvem vi skal have i tale for at lykkes. Det kan være bestemte voksne, skole, fritidsinteresser eller andre. Dernæst holder jeg samtale med barnet. 

Målet er at finde de styrker omkring barnet der sætter det i stand til at tro på at lykkes og støtte barnet/den unge i opgaven.

JESPER MICHELSEN

NATURCOACHING