Om Teambonding hos Sagens Natur

Ideen med Teambonding er, at I får et større kendskab til hinanden, og derved større indsigt i gruppens samlede formåen. I bliver ofte positivt overraskede, når I oplever kollegaer - og ikke mindst jer selv - indgå i nye relationer.

Vores filosofi er: Al udvikling starter med et smil, smilet åbner ganske enkelt for positive relationer og dialoger. Man lærer bedst når det er sjovt, svært og når det lykkedes. 

Vi er nysgerrige på hvad I har af kompetencer, og vi forlanger ikke noget af jer, som I ikke kan indfri.

Forløbene indeholder korte øvelser og dyster, hvor deltagerne bliver delt i større eller mindre hold. Hvis I ikke er så mange, kan teambonding afvikles med alle deltagere på ét hold.

Teambonding fokuserer på social kommunikation og en empatisk tilgang til hinanden. Når disse værdier får fokus, øger det arbejdstilfredsheden, mindsker stress og ubehagelige konflikter og forbedrer dermed det psykiske arbejdsmiljø, så virksomhedens samlede resultat påvirkes positivt.

Vi inddrager jeres kompetencer og tager udgangspunkt i jeres ståsted. Et teambondingforløb giver jer ny viden om jeres organisation, og giver jer mulighed for at udvikle nye måder at gøre og sige ting på.

Teambonding er udviklet, så alle kan være med i aktiviteterne, der både kan være til lands eller til vands i et vikingeskib. 

Teambonding tager afsæt i hvor folk er, hvor teambuilding tager afsæt i, at ville have folk et sted hen.

Læs mere og se eksempler og priser, her (Nyt vindue)

vikingeskib.jpg
gourmetmad på bål.jpg

JESPER MICHELSEN

NATURCOACHING