Systemisk Naturcoaching

Alle har behov for et fortroligt samtalerum, hvor man kan drøfte drømme, ambitioner, bekymringer eller planer og sætte retning for handling. En coachsamtale kan foregå hvor som helst, men rammen har en væsentlig indflydelse på det samtalerum vi sammen etablerer.

Naturcoaching er mere end walk and talk! 

Det er professionel coaching, hvor naturen er ramme, inspiration og tredie samtalepartner i coachingen. 

Den systemisk anerkendende coach arbejder med nysgerrighed og åbne spørgsmål, søgende efter de styrker som du har, for at du kan lægge en plan for dine ønsker.

Coachen har ikke løsningen, men hjælper dig til at du finde din løsning.

Hvordan?

Samtalen indeholder altid de samme coachfaglige elementer uanset om vi er ude eller inde. Vi mødes efter aftale og har afsat op til 2 timer til samtalen. Som coach er min opgave at udforske de styrker du har i din fortid, dit netværk og dig selv, der giver mulighed for at designe en fremadrette plan, for at nå dit mål. 

Der kan ikke bookes decidere forløb, men vi aftaler efter samtalen om det giver mening for dig, at mødes igen.

JESPER MICHELSEN

NATURCOACHING