top of page

Om Jesper

Image by Steven Kamenar
JM foto_edited.jpg

OM Jesper

Mit personlige og arbejdsmæssige virke handler om drømme, visioner og natur. Drømmen om at arbejde med de opgaver der giver mening og energi. Visionen om at betyde noget, at bidrage. At skabe det livgivende møde er omdrejningspunktet i mit liv. Naturens visdom, oplevelsen af forbundethed med sig selv og naturen, er kilde til harmoni og vise beslutninger.

Jeg arbejder ud fra at vi er energisystemer der påvirker hinanden. Vi er relationelle væsener der søger hinanden og fællesskabet - også selvom det ikke ser sådan ud.

Jesper er Certificeret systemisk anerkendende coach fra Metropol (ICF) fra 2015. Læreruddannet i 1994, leder siden 2003, initiativtager til Friskoleprojekt og lærer på behandlingsskole for børn og unge med autisme, samt familiebehandlingsarbejde. Har arbejdet med alle typer af samvær med anbragte børn og deres forældre/familie.

Jesper har lang erfaring med coachsamtaler fra praksis og med samtaler med coachende tilgang, i sit virke som leder og lærer, men også i arbejdet med socialt udsatte.

Læs mere under Fundament

JO MERE OPMÆRKSOM DU ER PÅ DIG SELV, OG DET DER SKÉR I DIG I SITUATIONEN,
JO MERE HENSIGTSMÆSSIGE BLIVER DINE BESLUTNINGER. 

Fundament

Jeg har herunder forsøgt at beskrive de væsentligste inspirationskilder og redskaber som jeg arbejder ud fra.

Den systemisk anerkendende coach er certificeret efter standarder for International Coach Federation. 

 

 

 

 

 

 

Mindfulness er et væsentligt redskab for mig. Både i mit personlige liv og i coachingen. Mindfulness kan indgå i coachingen fx. i form  af meditationer.

Naturen og oplevelse af forbundethed. Jeg har arbejdet med at kombinere coaching og mindfulnessøvelser med oplevelser og tilstedeværelse i naturen fx. gennem vinterbadning og meditation. Det handler om fokus på åndedrættet og kroppens reaktioner, for at føle tilstedeværelse. Der går en direkte tråd fra den forbundethed og fordybelse du finder i naturen, til gode handlinger og beslutninger i dit liv.

Jeg er inspireret af de ritualer, som gennem tiden her skabt forbundethed til naturen og i fællesskabet. Det kan være at holde mørkning eller sidde ude i natten.

Endelig er og har jeg altid været friluftsmenneske  og har stor erfaring i at være i naturen og at skabe den gode oplevelse.

Om noget har jeg arbejdet med Ledelse i mit liv. Jeg har været leder i folkeskolen i 14 år og har gennemført mange af de klassiske lederuddannelser, samt været udfordret i alt fra økonomiansvar til personaleledelse. Den væsentligste historie jeg har at fortælle, er at det er fra det øjeblik at jeg retter blikket indad for alvor begynder at trives i mit ledelsesarbejde

Således er lederens dyder: Mod, selvrefleksion, retfærdighedssans og visdom. 

Lederens vigtigste redskaber er Lytteevne, tydelighed og respekt for forskellige syn på virkeligheden. 

I arbejdet med at virkelig at integrere dette, har den systemisk anerkendende tænkning, men også NLP tænkningens samspil mellem sindet, vores sprog og vore handlinger, betydet et nyt syn på lederrollen.

NLP har betydet en stærkere bevidsthed under pres - og ledere ER under pres.

At være leder har for mig handlet om at arbejde med teams og teamudvikling. 

Det vil i hovedtræk betyde at coachen:

👉🏽  er bevidst om etiske guidelines

👉🏽  sætter rammen 

👉🏽  skaber relationen

👉🏽  bruger effektiv kommunikation

👉🏽  har en stor værktøjskasse

👉🏽  konstant er bevidst om sin tænkning, træning, tilgang og tilstand

Her har jeg haft gavn af den anerkendende tænknings grundantagelser:

👉🏽  det vi giver opmærksomhed giver vi liv (Rosenthal)

👉🏽   sproget skaber virkeligheden (Wittgenstein)

👉🏽  der er mange virkeligheder, min kan være en anden

👉🏽  der er altid noget der virker

👉🏽  bag ethvert problem ligger en frustreret drøm (Peter Lang)

Fundament Anker
Library Bookshelves

Litteratur der er min inspiration

og måske kunne være det samme for dig

- Coaching - samtalekunst

   "Livgivende samtaler og relationer" af Lars Borgmann og Michael Stig Ørbech. Forlag Hans Reitzel 2010.

"Hvad er demokrati?"  af Hal Koch

- Meditation

"meditation for begyndere" af Jack Kornfield. Forlaget Borgen 

- Mening

"Psykologi og Eksistens"  af Viktor E. Frankl.  1946. Forlaget Gyldendal

- Natursyn

"Jorden Synger"  af Annette Høst (eget forlag) 2014

- Ledelse

Emotions Fokuseret Ledelse og menneskesyn:

https://eft-instituttet.dk/om-eft-instituttet/emotions-fokuseret-terapi/menneskesyn/

bottom of page