top of page
Hiking Boots

Certificeret Systemisk Naturcoach

Vil du selv være Certificeret Systemisk Naturcoach? Hold 4/2023 starter i april. Se datoer for hold 4 her

Systemisk Naturcoaching er mere end blot at gå en tur i naturen, hvor vi taler sammen.

Naturcoaching forener den professionelle coachsamtale, med bevidst arbejde med naturens gavnlige virkninger på menneskets sind. Der er ikke tale om terapi, men i stedet et arbejde i helheder, med fokuspersonens ønske om udviklingspunkter. Ser vi os tilbage, er det for at finde styrkepunkter og succesoplevelser, der støtter dig i at vi lægger en plan, for at du når dine mål.

OM UDDANNELSEN

Her kan du høre lidt om uddannelsen til Systemisk Naturcoach hos TEMENE.DK ved underviser Michael Stig Ørbech og assisteret af Jesper T. Michelsen. 

Cover 1.jpg

Systemisk Naturcoach

Metoderne tager afsæt i kompetencerne fra Metropols (nu KP) internationalt

certificerede coachuddannelse, Systemisk Anerkendende Coach som er en af de mest

anerkendte og ældste coachuddannelser i Danmark. En væsentlig opgave for

coachen, er at skabe grobund for selvindsigt hos fokuspersonen, her bruges

fx. mindfullness eller arbejde med at spejle de følelser der opleves.

Når SA Coachen arbejder i naturen, føjes en dimension til det professionelle og

strukturerede samtalearbejde, som tager udgangspunkt i at naturen som ramme, kan være en tredie samtalepartner, der inspirerer og styrker dig i at bevæge dig hen imod dine drømme. I naturen kan naturcoachen for at arbejde med at øge selvindsigt og oplevelsen af forøgede kompetencer, arbejde med mange vinkler og aktiviteter, der tager udgangspunkt i at mennesket gavnes af sin forbundethed med naturen. Det kan være vandringer i mørke, udesidninger, vinterbadning, skovbadning, Qi Gong eller andre meditationer.

Du kan altså i dit møde med naturcoachen forvente et møde med en dedikeret samtalepartner, der er veluddannet efter internationale standarder, som har flere værktøjer med i rygsækken, der trækker på den seneste forskning om naturens gavnlige effekt på menneskesindet. Coachsamtalen er et fortroligt rum imellem to personer, hvor præmissen er at løsningen findes i fokuspersonen selv og coachen er hjælperen, der via livgivende samtaler hjælper det til at ske. Når det hedder en fokusperson er det fordi det er denne der er i centrum og at coachen ikke blot docerer, hvad der er vejen..

Naturcoaching kan også arbejde med grupper i naturen, hvor vi sammen arbejder med gruppens relationskompetencer, feedbackkultur og fælles historieskabning, for at skabe tilhørsforhold.

Vil du vide mere om coachens kompetencer og faglighed, læs her

bottom of page